DIENSTEN / SERVICES

We zijn een Belgisch bedrijf gelegen op de rand van Wallonië en Vlaanderen. We hebben meer dan 20 jaar ervaring en zijn gespecialiseerd in de aanleg van opritten en terrassen, voegwerken en allerlei renovatiewerken. Metselen is onze passie!

Nous sommes une entreprise Belge située à la périphérie de la Wallonie et de la Flandre. Nous avons plus de 20 années d'expérience et spécialisée dans la terrassement, pavement, jointoyage et toutes sortes de travaux de rénovation. Maçonnerie est notre passion!

TERRASSEN - terrassement

Onze passie ligt in de aanleg van opritten en terrassen.

Le terrassement et pavement

 est notre passion.

RENOVATIE - renovation

Alle metselwerken binnen of buiten kan U aan ons toevertrouwen.

Nous sommes spécialistes dans tous les travaux de maçonnerie.

VOEGWERKEN - jointoyage

Een goede vakman blinkt uit

in de afwerking.

Un bon artisan est reconnu

par la finition

Metselen is onze passie!

Maçonnerie est notre passion!

 

onze troeven - nos atouts

1

ervaring

experience

De ervaring van  meer dan 20 jaar metselen.

Plus de 20 ans de l'expérience en maçonnerie.

2

vakmanschap

métier

Vakmanschap is meesterschap!

Uw specialist voor al Uw metselwerken.

L'artisanat est la maîtrise!

Votre spécialist de maçonnerie.

3

passie

passion

Als je iets graag doet dan doe je het altijd beter!

L'excellence est le résultat de l'amour pour la profession!

 

referenties - REFERENCES

VOEGWERKEN | jointoiage

Bestrating | Pavement

renovatie gracht | canal

Voegwerken van een nieuwe woning.

Jointoiage d'une nouvelle maison.

Aanleg van wandelpad in voortuin.

Pavement dans le jardin  avant.

Versteviging en aanleg nieuwe grachtmuur. Nouveau mur de canal.

TERRAS | TERRASSEMENT

ZWEMBAD | PUISINE

TRAP | ESCALIER

Aanleg van nieuw terras.

Nouveaulle terrasse.

Aanleg van blauwsteen rond zwembad.

Pavement avec pierre bleue.

Aanleg van tuintrap.

Escalier jardinière.

Adres - Adresse

Remincourt 90

7864 Lessines

Bel ons - Appelez nous

0473 585 080

MADE WITH  BY CETIO.BE

BTW/TVA BE 0712.399.672